سایت ,کردیم ,استاد ,جلسه

به نام خدا
دومین جلسه با آموزش تایپ ده انگشتی آغاز و قرار شد که استاد ده دقیقه از ابتدای هر جلسه را به این کار بپردازد.
بعد از آن شروع کردیم به تمرین الفبای مورس و چند حرف و کلمه را تمرین و تکرار کردیم.
سپس استاد سایتی را معرفی کرد که می توان از طریق آن موسیقی را به اشتراک گذاشت. این سایت که sound cloud.com نام دارد، قابلبت آپلود پادکست را نیز دارا می باشد.
بعد از آن استاد کارکرد و کاربرد faedreader را مرحله به مرحله آموزش داد.
feadreader این امکان را می دهد که بدون بازکردن سایت ها بتوانیم از لینک های سایت استفاده کنیم.
در پایان کارهای عملی که باید انجام دهیم و شبکه های اجتماعی ای که باید در آن ها حساب کاربری بسازیم، را مرور کردیم.

منبع اصلی مطلب : تکنولوژی های ارتباطی
برچسب ها : سایت ,کردیم ,استاد ,جلسه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : دومین جلسه ی تکنولوژی های ارتباطی